Apotekerhaven


Apotekerhaven og SlotshavenDe i alt 154 boliger i Apotekerhaven og Slotshaven udlejes alle via Holbæk Kommune. Udlejningen foregår via en samarbejdsaftale mellem kommunen og Lejerbo Holbæk.

Holbæk Kommune tildeler ikke boligerne efter en venteliste, men efter behov. De ser altså på, hvem af ansøgerne, der har mest brug for boligerne. Desuden er det en vigtig del af aftalen, at de skal kigge på den samlede beboersammensætning, så der til enhver tid er en god, mangfoldig beboergruppe.

… med den her aftale, får vi hjælp fra kommunen til at hjælpe dem.

Ud over tildelingen af boligerne står Holbæk Kommune også for en fremskudt, kommunal finansieret, boligsocial indsats i afdelingerne. Her er der tale om fællesstøtte, der skal understøtte fællesskaberne og bygge bro mellem de forskellige beboere i området.

Lis Franciska Jensen, souschef på Lejerbos regionskontor i Holbæk, var med til at lave aftalen med kommunen, og hun er godt tilfreds med den måde, udlejningen nu forløber:

Faren ved 100% kommunal anvisning er traditionelt, at kommunen kan sende hvem som helst ind i boligerne. Men med den her aftale, får vi hjælp fra kommunen til at hjælpe dem. Vi kan stille gode, billige boliger til rådighed, men til gengæld skal kommunen være deres ansvar bevidst og sørge for en god beboersammensætning og sikre, at der er gode fællesskaber at træde ind i for beboerne. Indtil videre har samarbejdet og aftalen fungeret helt, som vi havde håbet. I Apotekerhaven er der en virkelig velfungerende beboergruppe, og vi er også godt på vej i Slotshaven, hvor der primært bor unge under uddannelse.”

Til at sikre de fysiske rammer for fællesskaberne er der i Apotekerhaven et fælleslokale, og i Slotshaven er der indrettet en fælles-lejlighed til de kommunale fællesstøtter.

Aftalen med Holbæk Kommune gælder indtil videre frem til april 2024.

Apotekerhaven

Apotekerhaven

Slotshaven


Denne side anvender cookies til statistiske formål.  Læs mere