Test på en artikel


Årsberetning 2020
Image is not available
Årsberetning 2020
Image is not available
Årsberetning 2020
Image is not available
Årsberetning 2020
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
I mange boligafdelinger blev legepladserne en overgang spærret af, og beboerne skulle holde afstand, når de færdedes i de fælles områder.
Ejendomsfunktionærerne måtte i en periode kun løse akutte opgaver i boligerne. De skulle naturligvis også holde afstand, bære mundbind og så videre.
Møder i beboerdemokratiet blev aflyst, udskudt eller flyttet over på telefon, mail eller gjort digitale.

Jubilæumsprisen gik til lektiecafe i Frederiksværk


På landsrepræsentantskabsmødet i maj 2019 blev Lejerbos 75-års jubilæum fejret med uddelingen af en jubilæumspris på 40.000 kr. Prisen skulle gives til et tiltag, et projekt eller en aktivitet af samfundsnyttig karakter i en boligafdeling eller bolig­organisation. Vinderen blev afdelingen Maglehøjs lektiecafe.

Leder af den boligsociale helhedsplan i Maglehøj, Mette Lund, i gang med undervisningen i lektiecafeen
| FOto: Daniel Bank |

Da landsformand i Lejerbo, Gunnar Sørensen, uddelte prisen, var en del af begrundelsen, at lektiecafeen er en ”fin forlængelse af stifter Hans Andersens tanker om, at det ikke kun er boligerne her og nu, der er vigtige. Det er fremtiden, der tæller.” Og det, må man sige, er korrekt. Tre dage om ugen kommer børn og unge fra Maglehøj og de andre Lejerbo-afdelinger i Frederiksværk nemlig og får hjælp til skolearbejdet af en stor flok frivillige.

Lektiecafeen er en del af afdelingens helhedsplan, og lederen, Mette Lund, er ikke tvivl om lektiecafeens berettigelse:

Lektiecafeen er en ”fin forlængelse af stifter Hans Andersens tanker om, at det ikke kun er boligerne her og nu, der er vigtige.

”Statistikker har gennem en årrække vist, at vores børn generelt klarer sig dårligere end andre børn i Halsnæs Kommune i forhold til karakterer og skoletrivsel. Og faktisk også generelt dårligere end børn gør i andre udsatte boligområder. Maglehøj har 125 børn under 12 år, hvoraf mange er tosprogede. Der er en stor gruppe østeuropæiske indvandrere, men også en del syriske flygtninge. Disse beboergrupper har en relativ dårlig forståelse for det danske skolesystem og er generelt dårligt tilpassede i skolen. Og gør man ikke noget ved det, så bliver de et reelt problem for afdelingen på sigt”.

Tjen dine egne lommepenge

Lektiecafeen er åben for børn fra 0. klasse og op. Når børnene kommer i 3. klasse, kan de fået et lommepengejob i afdelingen. Med jobbet følger et krav om, at børnene også kommer fast i lektiecafeen. Det sker for at understrege, at lommepengejobbet er koblet sammen med helhedsplanens fokus på et bedre afsæt for både skolegangen og en senere kontakt til arbejdsmarkedet. Børnenes forældre er også involveret og skal give tilladelse til, at deres børn deltager.

Karen Lottrup leder lektiecafeen i Maglehøj og er også selv beboer i afdelingen
| FOTO: DANIEL BANK |

Lektiecafeen er åben for børn fra 0. klasse og op. Når børnene kommer i 3. klasse, kan de fået et lommepengejob i afdelingen. Med jobbet følger et krav om, at børnene også kommer fast i lektiecafeen. Det sker for at understrege, at lommepengejobbet er koblet sammen med helhedsplanens fokus på et bedre afsæt for både skolegangen og en senere kontakt til arbejdsmarkedet. Børnenes forældre er også involveret og skal give tilladelse til, at deres børn deltager.

Selvom fokus i lektiecafeen er på klassiske skolefærdigheder som grammatik og matematik, så er der også et ønske om at favne endnu bredere ifølge Mette:

”Lektiecafeen er meget vigtig, fordi der er brug for at bryde med den tradition for ufaglært arbejde, som er i Frederiksværk pga. stålvalseværkets historie i byen. Den skal ikke gå videre, bare fordi børnene bor lige her. Det er med lektiecafeen og lommepengeprojektet, at vi har størst mulighed for at bryde den sociale arv og dermed også den største mulighed for at understøtte Maglehøjs tryghed og trivsel. Også fordi vi kan tilbyde noget andet end det, skolen allerede tilbyder dem; læring og dannelse på en anden måde, forståelse for det danske samfund. Og at kunne bruge det de lærer og sætte det ind i en kontekst.”

Lektiecafeen er meget vigtig, fordi der er brug for at bryde med den tradition for ufaglært arbejde

Bred vifte af tilbud

Mange af børnene i Maglehøj har brug for lidt ekstra støtte til skolearbejdet, men der også nogle som af forskellige årsager ikke passer ind i lektiecafeen eller selv siger fra. Og her er de i helhedsplanen gode til at tænke kreativt og tilbyde alternativer:

”Vi har fået en ny frivillig, som bor her i afdelingen og er super, super god. Han sætter gang i et projekt for fire af de her drenge, som er faldet lidt ud af lektiecafeen. I projektet skal de udvikle et brætspil om fodbold. Og for at kunne gøre det er der jo nogle opgaver, som skal løses inden for geografi, dansk og matematik. En anden frivillig laver et projekt med nogle lidt ældre piger med anden etnisk baggrund, som trænger til, at der skal ske noget andet i deres liv. Så der bruger hun nogle af deres lektiecafe-timer til et dannelsesprojekt særligt tilrettelagt deres behov,” forklarer Mette.

Karen Lottrup har to fingerringe og kan godt lide heste, is og børn
| FOTO: DANIEL BANK |

Nogen skal have vores ryg

Lektiecafeen drives til dels af frivillige – både beboere i Maglehøj og udefrakommende. Lederen er Karen Lottrup, som selv er beboer i afdelingen og desuden har en baggrund som lærer. Og hun er særligt glad for lektiecafeens forankring i det boligsociale projekt:

”Mange af beboerne her er autoritetstro og vant til autoritære systemer. Derfor har det været vigtigt for mig, at lektiecafeen er forankret i selve Lejerbo. Så vi ved, at vi har Lejerbos opbakning, og at Lejerbo har vores ryg. Hvis det bare var os frivillige selv, der stod med ansvaret, så kunne der let gå fnidder og hattedamer i den. Men den autoritet, vi kan hente ind, er enormt vigtig. Vi sidder jo med naboens børn – bogstaveligt talt for nogle af os – og så er det altså vigtigt for mig, at der er nogen, der har min ryg.”

Helhedsplanen i Maglehøj har kørt i 3 år og løber indtil videre frem til 31.12.2020. Det er dog planen, at lektiecafeen vil fortsætte også i 2021.
Test af forskellige blokke

Karen Lottrup leder lektiecafeen i Maglehøj og er også selv beboer i afdelingen.


Karen Lottrup leder lektiecafeen i Maglehøj og er også selv beboer i afdelingen.


Karen Lottrup leder lektiecafeen i Maglehøj og er også selv beboer i afdelingen.


Karen Lottrup leder lektiecafeen i Maglehøj og er også selv beboer i afdelingen.

Lektiecafeen er åben når jeg siger det!

Denne side anvender cookies til statistiske formål.  Læs mere